Vỏ nối Rafix 20 không vành không chốt, nhựa, với cơ cấu siết màu trắng Hafele 263.10.705

6.006