Vỏ nối Rafix 20 không vành không chốt, nhựa, với cơ cấu siết màu nâu Hafele 263.10.105

6.006