Tủ đồ khô 6 tầng rộng 500mm Kessebohmer 545.94.632

26.782.481