Tủ đồ khô 6 tầng Kessebohmer Hafele 600mm 545.94.652

28.078.560