Thanh Treo Nhôm Màu Đen 800X16X50Mm 523.00.301

281.325