Thanh thoát hiểm Häfele cho cửa đôi 911.56.035

5.567.100