Thành kính cho ray hộp Blum dài 590mm 553.90.088

888.800