Thành kính cho ray hộp Blum dài 440mm 553.90.085

580.800