Thanh chắn bụi tự động DDS12 dài 1030mm Hafele950.05.344

574.860