Thanh chắn bụi dạng chổi – 1250mm 950.06.092

154.440