Thanh chắn bụi bằng nhựa màu trắng 800mm DIY Häfele 489.97.710