Thanh chắn bụi bằng nhôm mạ 900mm DIY Häfele 489.97.911