Thanh chắn bụi bằng nhôm mạ 800mm DIY Häfele 489.97.910