Thân khóa và chốt vệ sinh Hafele 902.54.290

343.200