Thân khóa lưỡi gà Inox 316 Hafele 911.23.438

344.760