Thân khóa lưỡi gà chốt chết Inox 316 Hafele 911.25.402

414.960