Thân khóa lưỡi gà chốt an toàn Hafele 911.23.427

425.100