Thân khóa lưỡi gà 55mm màu đồng rêu Hafele 911.23.861

291.720