Thân khóa Häfele E55/72A Đồng bóng 911.02.154

468.000