Thân khóa Hafele cho cửa phòng Inox mờ 911.02.153

334.620