Thân khóa chốt chết Inox 316 Hafele 911.22.386

344.760