Thân khóa cho phòng WC B55/78A Inox mờ 911.02.157

366.520