Thân khóa cho phòng tắm B55/78A Đồng bóng 911.02.158

495.300