Thân khóa cho cửa trượt Hafele màu đồng rêu 911.27.261

353.340