Thân khóa cho cửa trượt Hafele 911.26.292

265.200