Thân khóa cho cửa trượt đố nhỏ S30/0A Inox mờ 911.26.595

214.500