Thân khóa cho cửa trượt đố nhỏ Hafele 911.26.672

265.200