Tay nâng Häfele 1 cánh 6,5kg màu trắng 493.05.761

3.269.933