Tay nâng Häfele 1 cánh 17kg màu trắng 493.05.765

3.350.881