Tay nâng Häfele 1 cánh 10kg màu trắng 493.05.762

3.521.773