Tay nâng 1 cánh Hafele FREE FLAP 1.7 màu trắng B 493.05.821

1.081.080