Tay nắm tủ Hafele màu mạ đồng mờ 62mm 106.70.131

108.420