Tay nắm kéo vuông 46500 CC450mm Häfele DIY 499.68.038

623.220