Tay nắm kéo đẩy chữ H 800mm Hafele 903.01.804

1.581.840