Tay nắm gạt WIND Häfele màu đen 901.79.706

2.499.750