Tay nắm gạt LEMANS Häfele màu đen 901.79.870

4.463.250