Tay nắm gạt Hafele cho cửa vệ sinh 903.93.696

883.500