Tay nắm gạt Hafele cho cửa vệ sinh 903.93.686

945.000