Tay nắm gạt Hafele cho cửa vệ sinh 903.93.646

492.750