Tay nắm gạt Hafele cho cửa vệ sinh 903.93.636

918.750