Tay nắm gạt GIAVA Häfele màu đen 901.79.710

2.227.500