Tay nắm gạt đế dài Inox 316 Hafele 903.78.589

1.210.560