Tay nắm gạt đế dài Inox 316 Hafele 903.78.588

1.269.840