Tay nắm gạt đế dài – hướng mở trái Häfele 903.99.319

1.143.750