Tay nắm gạt đế dài – Hướng mở phải Häfele 903.99.321

1.143.750