Tay nắm gạt đế dài – hướng mở phải Häfele 903.99.320

1.143.750