Tay nắm gạt đế dài Hafele màu đen 903.78.163

1.311.750