Tay nắm gạt đế dài cổ điển (mở trái) MS: 911.64.416

20.042.880