Tay nắm gạt đế dài cổ điển Hafele 901.98.523

7.464.600