Tay nắm gạt đế dài cho cửa dày 44-50mm Hafele 911.56.029

2.505.360